Добродојдовте на официјалната страна на Македонскиот клуб за германски овчар :::Welcome to Official web site of maceodonian club shepherds
 
                             
 

 

 

 

 

 

 
 ПРВЕНСТВО ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРИ
„BALKANIKA - 2017“
Пополнете онлајн пријава  или симнете ја тука

 

На 11.03.2017 и 12.03.2017 година, Македонскиот клуб за Германски Овчари организира;

ПРВЕНСТВО И КЕРУНГ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРИ’’BALKANIКA - 2017’’

Изложбата ќе се одржи на стадионот на АРМ, во градскиот парк во Скопје, со почеток во 9:30 часот.
Судии на изложбата ќе бидат врвните кинолошки SV судии, и одгледувачи од Р.Италија,Г.дин LUCIANO MUSOLINO-сопственик на одгледувачницата„De La Valcuvia,и од Р.Германија Г.дин MARCO OSSMAN.- сопственик на одгледувачницата „Vom Fichtenschlag.

КЛАСИ:
Мажјаци - Женки
Класа 3-6 месеци
Класа 6-9 месеци
Класа 9-12 месеци
Класа 12-18 месеци
Класа 18-24 месеци
Класа отворена (над 24 месеци)
Класа работни  (со положен испит за работа и керунг).

РАСПОРЕД:

1.На 11.03.2017-BALKANIKA 2017 - пред судиите Г.дин LUCIANO MUSOLINO и Г.дин MARCO OSSMAN.

2.На 12.03.2017 - Полагање на Керунг - пред Германскиот SV судија Г.дин MARCO OSSMAN.

ТЕК  НА ИЗЛОЖБАТА:
Влезот на АРМ стадионот за излагачите ќе биде овозможен од 7:30 часот.
Отворањето на првенството ќе биде во 9:00 часот со интерпретација на македонската химна И ќе се започне со оценување на кучињата по соодветните класи.
Прогласувањето на победниците ќе биде веднаш по завршувањето на оценување со соодветната класа, за секоја класа поединечно.

Пехарите за првите три места во секоја класа ке бидат доделени свечено на крајот ,или завршувањето на судењето во сите класи.

НАПОМЕНА:
Кучињата во класата работни мораат да приложат сертификат за положен испит за работа и керунг.

НАГРАДИ:
За сите пласирани кучиња од 1-3 место следуваат пехари.

ЦЕНА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

За класите од 3-6, и 6-9 месеци 900,оо денари односно 15,оо Евра за странци.
За останатите класи 1200,оо денари односно 2о,оо Евра за странци.

Пријавата за полагање на Керунг е 3000,оо ден односно 50,оо Евра за странци.

Уплатата се врши на жиро сметка:210057854210109; депонент: НЛБ Тутунска банка -Скопје; примач: Македонски клуб за Германски овчар - Скопје; цел на дознака: пријава за BALKANICA - 2017.

ВАЖНО:/b>
Секој сопственик сноси целосна одговорност за евентуалната штета од било кој вид која што би била предизвикана од неговото куче.

СЕ МОЛАТ СИТЕ ИЗЛАГАЧИ И ПОСЕТИТЕЛИ ДА ЈА ОДРЖУВААТ ХИГИЕНАТА И СМЕТОТ ДА ГО ФРЛААТ ВО ОЗНАЧЕНИТЕ КОРПИ ЗА СМЕТ.

 

ОДНАПРЕД БЛАГОДАРЕН,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА МКГО

 

СПОНЗОР НА М.К.Г.О:                Ј.Н.У - Институт за сточарство на Македонија               English

 

 

 

 

 
  ДОБРОДОЈДОВТЕ

СПОНЗОР НА МАКЕДОНСКИОТ КЛУБ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАР:

За клубот

Македонскиот клуб за германски овчар е здружение на граѓани љубители на расата Германски овчар. Клубот е официално регистриран во централниот регистер на здружениа на граѓани и е признат како единствен клуб за германски овчари на територијата на Република Македонија од страна на кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Клубот како цели и задачи ги има развојот и унапредувањето на расата гремански овчар во Р.Македонија. Клубот води родовна книга за германските овчари во Македонија и организира екстериерни изложби, наскоро ќе се организираат и работни испити, предавања и други активности со цел унапредување на расата германски овчар. Клубот располага со канцеларија која е лоцирана во Градскиот Парк и е дел од институтот за сточарство со адреса ул. Булевар Илинден Бр. 9. Во склоп на канцеларијата во скоро време ќе функционира и терен за обука на кучиња со справи и ревири за вежби, агилити справи и рингови за обука на ринг дресура и работна дресура.

 

 
 
 
 
 

Пријава

Пополнете
онлајн пријава
или симнете ја
тука

Спонзори

Јавна научна установа институт за сточарство
 
 
  Македонски клуб за германски овчар