Welcome to Official web site of maceodonian club shepherds
 
                             
 

Македонски

 

 
  WELCOME

    Exhibitions

Во организација на МКГО предвидено е одржување на специјализирана изложба и керунг на 20 и 21 Септември 2008 година. Изложбата и овој пат ќе ја суди реномиораниот СВ судија: Г-дин Радо Плибершек. За додатни информации контактрирајте на телефоните доленаведениот mail: mkgoklub@yahoo.com

 
 
 

 
   
   

 

 

Sponsors

 
 
 
 
 
 
 
 Macedonian club for german shepherds