Welcome to Official web site of maceodonian club shepherds
 
                             
 

Македонски

 

 
  WELCOME

    Award for 2007 year

На 30 декември 2007 се одржа доделувањето на дипломите за најтрофејните кучиња, Во оваа пригода беа доделени и благодарници за најистакнатите членови на МКГО за 2007 година.

 Дипломите се доделија во следниве категории
          
- НАЈТРОФЕЈНА МЛАДА ЖЕНКА LOGA SCHWARZAUGEN - Дипломата ја подигна Мусли Рамадан
     
- НАЈТРОФЕЕН МЛАД МАЖЈАК HANNIBAL STONE YARD - Дипломата ја подигна Светлан
    
- НАЈТОРФЕЈНА ЗРЕЛА ЖЕНКА NINA HAUS MILESEVAC - Дипломата ја подигна Дејан Тодоровски
     
- НАЈТРОФЕЕН ЗРЕЛ МАЖЈАК ANSELOT SCHWARZAUGEN - Дипломата ја подигна Мусли Рамадан
  
- НАЈДОБАР ГЕРМАНСКИ ОВЧАР - YAMBO DANISCHEN HOF- Дипломата ја подигна Стефан Настев

НАЈТРОФЕЈНА ОДГЛЕДУВАЧНИЦА - МАК ПАРТНЕР - Дипломата ја подигна Коки Шумковски
     НАЈТРОФЕЕН ХЕНДЛЕР - ВЕЛКО ТРАЈКОВСКИ
   
 Благодарници за унапредување на работната кинологија
1. ДИМИТАР МИТРИЌЕСКИ
2. САШО СТОЈАНОВСКИ
3. СВЕТЛАН ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ
 Благодарница за најпримерен член
1. ЈОРДАН КОНЕСКИ
 Благодарница за најистакнат член
1. КОСТАДИН ШУМКОВСКИ
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   
   

 

 

Sponsors

 
 
 
 
 
 
 
 Macedonian club for german shepherds