English

 

 
  ДОБРОДОЈДОВТЕ

    Оддел за обука

Одделот за обука на кучиња за полагање на работни испити го водат:

1. Димитар Митриќески
 
2. Сашо Стојановски